Tuesday, May 16, 2017

Lihula Lilltikandi Seltsi üldkoosolek toimub 30. mail Lihula raamatukogus. Koosoleku algus kell 18.00.

Päevakord:
  1. 2016. a  aastaaruande kinnitamine
  2. Eesti vaimse kultuuripärandi sissekande tegemine
  3. VII Lihula Lillkirja Festivali ettevalmistamine ja ülesannete jagamine
  4. Kohvikute päeva ettevalmistamine
  5. Jooksvad küsimused
Seltsi liikmete  osavõtt koosolekust on väga vajalik.

Tuesday, April 11, 2017

Tuesday, April 4, 2017

Käib töö ja vile koos

Fotografeerisid Ilme,
Larissa

ja Urve
Saturday, March 25, 2017


Tänasel koolitusel oli juhendajaks Mare. Aitäh!
Ilme tehtud pildid:


Thursday, March 9, 2017

Teisipäeval mõisas
Marel jälle uus seelik valmis.